Om mig

Med mere end 25 års erfaring indenfor demensområdet, hvor jeg blandt andet har beskæftiget mig med undervisning af plejepersonale, supervision og psykiatri, kan jeg kalde mig en specialist indenfor demensområdet.

Jeg tilbyder undervisnings-, og supervisionsforløb og kan også bookes til foredrag.

Herudover arbejder jeg som konsulent på Sundhedsstyrelsens Demensrejsehold og på Sundhedsstyrelsens Rejsehold for Værdig Ældrepleje.

Min tilgang er praksisnær, personcentreret og fokuseret på at opnå det gode liv med en sygdom. For mig er det afgørende at se alle mennesker med de egenskaber, værdier og liv som hver enkelt af os har og derfor se mennesket bag sygdommen. Selvom man har en sygdom, har man stadigvæk ressourcer, som skal bruges, og ønsker og behov som skal opfyldes.

Udover stor viden på området, er jeg også uddannet i undervisningsprincipper baseret på den narrative tilgang, med anerkendelse af og nysgerrighed på den andens perspektiv.

Jeg arbejder ud fra den forståelse, at al adfærd er kommunikation. Det betyder, at uforståelig adfærd lige præcis er uforståelig og vi skal undersøge, hvad den anden forsøger at kommunikere til os.

Ved brug af en praksisnær tilgang til undervisning, bliver det muligt for eksempelvis plejepersonale, at sætte deres tavse viden i spil, for på den måde at blive klogere på det, der kan være svært og udfordre i dagligdagen.

Udover demens, har jeg også erfaring indenfor psykiatri og jeg har endvidere arbejdet med mennesker med udviklingshæmning.

Undervisningsforløb

Jeg er specialiseret i undervisningsforløb som er praksisnære og tager udgangspunkt i dagligdagen hos dem, der skal undervises. Undervisningen vil være en kombination af viden på det ønskede område (demens, psykiatri, hjerneskade) og fokus på den måde, vi bruger den viden i dagligdagen.

Med personalegrupper arbejder jeg derfor blandt andet med måden man taler sammen på for eksempel i forbindelse med komplicerede sager.

Refleksion og perspektivskifte med baggrund i den narrative tilgang er udgangspunkt i mine undervisningsforløb.

Jeg arbejder ud fra oprigtig nysgerrighed på det menneske, der er i fokus, og som vi ønsker at blive klogere på. Det gælder både undervisnings-, og supervisionsforløb.

Jeg kan skræddersy et forløb efter behov, kontakt mig foryderligere information.

Supervision

Supervision, både individuelt og i grupper, kan arrangeres efter behov.

I supervisionsforløb er det vigtigt at have rum og plads til at kigge på sine egne oplevelser og følelser i arbejdssituationer, der har været udfordrende. Hvordan forstår jeg mine egne reaktioner, og hvordan kan jeg lære at håndtere dem fremover.

Med blik på egen praksis, og fokus på både det personlige og det professionelle, frem for det private, er der plads til at kigge på egen adfærd og handlinger. Det giver mulighed for refleksion og dermed nye fremtidige mulige handlinger.

Foredrag

Jeg kan bookes til foredrag om forskellige emner indenfor demensområdet: